Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013 
‘’Γράφοντας  <<Αγγλικά>> με ελληνικές λέξεις’’            
Ασφαλώς η Αγγλική τείνει να καταστεί  παγκόσμια γλώσσα και όργανο επικοινωνίας κοινό σε όλους τους λαούς της Υφηλίου, όχι μητρική όμως, παρά ως δεύτερη γλώσσα (των περισσοτέρων εθνών) – με ό,τι συνεπάγεται αυτό . Και αυτό που συνεπάγεται είναι η ανεπίτρεπτη συρρίκνωση, αφαίμαξη και η  απαξία της Ελληνικής Γλώσσας, που αποτελεί τον πυρήνα της παγκόσμιας πολιτισμικής ,επιστημονικής και τεχνολογικής επικοινωνίας. Ποιο όφελος θα προέκυπτε για την Παγκόσμια κοινότητα, αν εξέλιπε η γλωσσική και η πολιτισμική  πολυμορφία; Ποιος θα ήταν ο χαρακτήρας ενός παγκόσμιου λαού δίχως εθνική ταυτότητα, παρουσία και γλώσσα;
Χαρακτηριστικά Παραδείγματα:
 Art = άρτιος, άρω, αραρίσκω =παρασκευάζω , κοσμώ
Scope= σκοπιά, σκοπεύω
Any= ένιος
Data= δοτός =δεδομένος εκ του δόω, δίδωμι, do (Λατ.) = δίδω
Else= άλλος, άλλως
Face= φάσις = εμφάνισις
In= έν, εντός
Existence, exist= έξ + ίστημι ,  εξίστημι = εξέχω, προέχω
Shake= σείω, σαικονέω = κινώ
Conclude= con+cludo (Λατ.)=  κλείω, κλείνω, συν+κλείω
Differ= διαφέρω
Annual= ένιος, ενιαυτός
Complex= con+plexus( Λατ.), συν+πλέκω, συμπλέκω
Dance-ing= δίνησις, εκ του δινεύω = στροβιλίζω, χορεύω
Arms,army= άρμενον = όπλο, εργαλείο, εξοπλισμός
Remember,re+memory= μέρμηρα = φροντίς ,μερμηρίζω=φροντήζω,εχω στο μυαλό μου
Illuminate= in+lumenàlux(Λατ.)=φώς, λύκη= φώςλυκόφως, λυκαυγές, λύκος
Era= εποχή, ώρα=εποχή και αναγραμματισμός του εάρ ως η πρώτη των εποχών
Abscent,present= άπειμι, απείναι= απέχω, πάρειμι=είμαι παρόν
Hear= αίω= ακούω καιà ecouter(Γαλ.),ascoltare(Ιτάλ.),aus+culto(Λατ.),ους+κουλέω=ώτ-ακουστώ,ακούω
Author= αύτωρ=ο άφ’ εαυτού ποιών τι η λέγων
Sincere= sin-cerus(Λάτ.)à α-κέραιος, ακήρατος (ακέραιος ως α-ληθής, δλδ χωρίς λήθη)
Confess= con+fess= συν+φάσκω= μαρτυρώ
Generate,genesis= γενεσιουργώ,γένεσις,γέννησις
Πηγή :Τάσος Αθανασόπουλος (ΔΑΥΛΟΣ/275,Δεκέμβριος 2004)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου