Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013Αφού το κράτος μας αφήνει στο «έλεος» του καπιταλισμού και της διαφθοράς πρέπει να βρεθούμε αντιμέτωποι, αφού δεν μας γυμνάζει ας γυμναστούμε μόνοι μας, αφού δεν μας μαθαίνει ιστορία ας την μάθουμε μόνοι μας.
      Ας μην τα παρατήσουμε!
     Ας μην τους κάνουμε αυτήν τη χάρη!
Ας μην είμαστε τα πρόβατα αλλά οι Λύκοι!    
   Η Νεολαία πρέπει να επιλέξει…
"Η Νεολαία είναι
το Μέλλον του Έθνους.
Η Νεολαία
είναι εκείνη εις την οποίαν
προ παντός θα δώσωμεν
την Ψυχήν μας όλην
και όλα μασ τα μέσα δια να σώσωμεν
το Μέλλον του Έθνους"

1 σχόλιο: